Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Stichting Bouwers van Kennis

Ons hart ligt bij de civiele techniek. Een prachtig vak, dat alle steun verdient. Niet in de laatste plaats omdat de vraag naar (civiel-) technisch personeel al tijden groter is dan het aanbod. Door teruglopende aantallen studenten, de daarmee samenhangende keuzes in het onderwijs en de hoge uitstroom in het werkveld wordt het steeds moeilijker voor het bedrijfsleven om de juiste mensen te vinden.

Daarom zet Stichting Bouwers van Kennis zich in voor een optimale aansluiting tussen de (toekomstige) professional en het werkveld. Dat doen we door middelen en activiteiten beschikbaar te stellen aan studenten en onderwijsinstellingen. Daarnaast willen we studenten en starters stimuleren te kiezen voor de (civiele-) techniek. Op die manier speelt Stichting Bouwers van Kennis een sleutelrol tussen bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen.

Wanneer zijn we geslaagd?
Studenten moeten na het verlaten van hun opleiding in staat zijn om 1-op-1 over te gaan naar het werkveld. Dus wij zijn geslaagd wanneer studenten na hun opleiding direct aan de slag kunnen in hun toekomstige baan!

Partnerschappen en samenwerking
In samenwerking met onze partners en onderwijsinstellingen bepalen we welke kennis en vaardigheden de ideale professional heeft, niet alleen vandaag de dag maar zeker ook die van de toekomst. Samen zetten we ons in om deze professionals de optimale voorbereiding te geven.

Visie

In onze optiek is het voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt nodig het huidige civiel- en bouwtechnische beroepsonderwijs in onderlinge, internationale samenwerking tussen onderwijs en werkveld te verbeteren door de kwaliteit van het onderwijs te verdiepen en te verbreden.

  • Intensieve ondersteuning door het werkveld en structurele kennisuitwisseling met onderwijsinstellingen bevorderen de kwaliteit van het onderwijs. 
  • Omdat de studentenaantallen landelijk een dalende trend laten zie, zijn internationale samenwerkingen een belangrijke manier om de kwaliteit op peil te houden
  • Kwalitatief hoogwaardige opleidingen met goede carrièrekansen trekken nieuwe studenten aan, waardoor de toekomst van het (civiel-)technische vak in Zuid-Nederland gewaarborgd blijft. 

MEER OVER ONZE VISIE

 

Doel­stellingen

Het doel van de Stichting Bouwers van Kennis is om de algemene kwaliteit van civieltechnische en bouwkundige opleidingen te verhogen en hiermee de aansluiting op het werkveld te verbeteren. Door de kwaliteit te verhogen wordt de aantrekkelijkheid van de studie en het vak te vergroot, wat leidt tot een toestroom van nieuwe, enthousiaste (civiele) technici in de regio. Het vergroten van het aantal technici is geen doel op zich, maar een logisch gevolg wanneer ons doel (het verhogen van de kwaliteit) behaald wordt.

MEER OVER ONZE DOELSTELLINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van aankomende evenementen/activiteiten of wilt u vrijblijvend de nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u dan in bij Stichting Bouwers van Kennis via onderstaand formulier.

multiple hp
Schrijf u hier in
fields hp
make hp
it hp
harder hp
to hp
spam hp

* = verplicht