Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Activiteiten

Om de doelstelling te behalen ontplooit Stichting Bouwers van Kennis verschillende activiteiten in samenwerking met het onderwijs en het werkveld. Hierbij wordt kennis, tijd en materieel beschikbaar gesteld aan onderwijsinstellingen, studenten, starters en young professionals. Het initiatief voor het organiseren van een activiteit kan komen vanuit het onderwijs, het werkveld of de stichting zelf. 
We hebben een lijst opgesteld van concrete, meetbare en haalbare activiteiten.
Deze lijst is dynamisch en wordt verder vormgegeven in overleg met werkveld en onderwijs.

1. Een kosteloze VCA-cursus voor (civiele) techniek studenten. Een VCA-cursus behoort momenteel niet tot de opleiding, waardoor studenten moeilijker op stage kunnen en na de opleiding niet direct aan het werk kunnen. Er zijn meer onderwerpen die niet aan bod komen tijdens de opleiding, zoals landmeten. Bij voldoende steun is het mogelijk ook over dergelijke onderwerpen een cursus aan te bieden.

2. Faciliteren van complete vakken, zijnde een lesprogramma van 10 weken inclusief examinering, van de hbo-studie civiele techniek op Zuyd Hogeschool. Dit heeft directe impact op de kwaliteit van het onderwijs en brengt het werkveld in contact met de student. In 2021 heeft de stichting twee blokken verzorgd van het vak ‘bouworganisatie’ voor de derdejaars en twee blokken voor het vak ‘civiele techniek’ voor het propedeuse jaar.
Bij voldoende steun kan dit ook worden aangeboden op Avans Hogeschool en op mbo-scholen.

3. Stage- en afstudeerbegeleiding van de opleiding Built Environment in opdracht van de Zuyd Hogeschool. Dit geeft het werkveld directe impact op de kwaliteit van het onderwijs en brengt het werkveld in contact met de student. Door het aanhoudende docententekort is hier een concrete vraag naar.

4. Het maken van ‘360-degree video’s (3 stuks) waarmee de studenten digitaal toegang hebben tot bouwplaatsen, fabrieken en laboratoria en daarmee hun kennis hiervan wordt vergroot en verrijkt. Excursies zijn steeds moeilijker te organiseren , onder meer vanwege de teruglopende studentenaantallen.

5. Het maken ‘A-day-in-the-life-of videos’ (4 stuks, afhankelijk van de steun) waardoor studenten een beter beeld krijgen bij het werkveld en de diverse beroepen. Uit onderzoek blijkt dat veel studenten na hun opleiding nog steeds een zeer beperkt beeld hebben van het beroepenveld waarvoor ze gestudeerd hebben.

6. Gamification van proefopstellingen zoals uit het waterlab, betonlab en asfaltlab. Fysieke proefopstellingen passen niet meer binnen de budgetten van de scholen waardoor deze structureel uitgefaseerd worden. Momenteel worden er middelen gezocht om dit te kunnen realiseren.

7. Het bijwonen en/of organiseren van open dagen, excursies, bedrijvencontactdagen en beurzen met als doel de opleidingen en het werkveld te promoten alsook partners en vrienden van de stichting te vinden.

8. Het organiseren van workshops en kennissessies over actuele thema’s en onderwerpen zoals PFAS, BKPV, BLVC, LEAN, Bouwteams. Doordat de ontwikkeling van bepaalde thema’s dusdanig snel gaat, is het voor het onderwijs nagenoeg onmogelijk om dit goed te integreren in het onderwijs. Daarom is dit een ontzettend belangrijke aanvulling op de bestaande vakken.


Activiteiten en Deelname: Bent u student of andere belanghebbende? Registreer hier