Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

‘Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben’

door Michiel Bakker
11 mei 2022

De jarenlang voorspelde krimp van het hbo is in sommige regio's al pijnlijk voelbaar. Kleinere opleidingen worden nog kleiner – zo klein zelfs dat instellingen zich genoopt zien de opleiding te schrappen. De opleiding Civiele Techniek van Hogeschool Saxion dreigt eenzelfde lot te treffen. Academiedirecteur Suzan Veldhuis en Wouter Bijman, algemeen directeur van Witteveen+Bos, luiden de alarmbel en leggen uit wat de regio dreigt te verliezen. “We moeten naar een stabiele bekostiging waarmee we komen voorkomen dat relevante opleidingen verdwijnen.”
 
“Ik wil geen paniek zaaien, maar straks stort Nederland in – dan konden we die bruggen niet vervangen omdat we daarvoor geen mensen hadden”, zegt Wouter Bijman van Witteveen+Bos. Beeld: Jerome Dominici.
Zoals veel hogescholen werkt Hogeschool Saxion intensief samen met het bedrijfsleven. Zo wordt vanuit de School of Business, Building and Technology samengewerkt met Witteveen+Bos, een van oorsprong Deventer advies- en ingenieursbureau op het gebied van milieu, water, infrastructuur en bouw. “Ons bedrijf werkt veel met jonge mensen,” vertelt Wouter Bijman, algemeen directeur van Witteveen+Bos, “we binden veel mensen aan ons die als student bij ons beginnen. Onze relaties met hoger onderwijsinstellingen zoals Saxion zijn voor ons enorm belangrijk, inclusief de uitwisselingsprogramma’s en stages.” 

Daarnaast is men in Deventer bezig met de opbouw van een gezamenlijke campus (‘de Kien’) waar een aantal bedrijven en instellingen die gevestigd zijn rondom het stationsgebied op zoek zijn naar de combinatie tussen ict en de gebouwde omgeving. Zo proberen bedrijven en onderwijsinstellingen gezamenlijk een aantrekkelijke plek voor nieuwe studenten en nieuwe werknemers te maken, onderzoek te doen en gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. 

“Dat typeert de relatie”, benadrukt Suzan Veldhuis, directeur van de School of Business, Building & Technology bij Saxion. “Bij samenwerkingen tussen hogescholen en bedrijven denkt men snel aan studentprojecten, stages, afstuderen en onderzoek, maar dit gaat een stap verder. Hier proberen we een gezamenlijke agenda op te zetten en aan de buitenwereld te laten zien dat dit een prettige plek is om te werken en studeren.” 

De krimp wordt nijpend 
De samenwerking tussen Saxion en Witteveen+Bos is ontstaan om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. Eén van die uitdagingen is inmiddels zeer nijpend geworden: krimp. De instroom bij Saxion’s opleiding Civiele Techniek, een van de kweekvijvers voor het ingenieursbureau, daalt namelijk zorgwekkend.  

“Hoewel ik probeer het van de daken te schreeuwen, is dat bij veel mensen niet bekend”, vertelt Veldhuis, die tevens bestuurslid is van het landelijk domein built environment en daar de portefeuille ‘instroom’ beheert. “In 2017 lag de landelijke instroom voor Civiele Techniek rond de vijfhonderdvijftig studenten. Dat aantal is met meer dan een kwart gedaald; het zijn er nu iets minder dan vierhonderd. Bij Saxion is de krimp nog erger; onze instroom is in die jaren met meer dan vijftig procent gedaald. Waar we in 2017 nog een instroom van zo’n zestig studenten hadden, zijn het er nu minder dan dertig. Daarnaast heb ik nu nog maar dertig aanmeldingen voor aankomend jaar. Ik maak mij grote zorgen.” 

Bron:

Bakker, M. (2022, May 23). ‘Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben.’ ScienceGuide. https://www.scienceguide.nl/2022/05/de-gevolgen-van-krimp/