Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Donatievoorwaarden / details

Wilt u doneren aan Stichting Bouwers van Kennis? Graag informeren wij u over de mogelijkheden

Bedrijven

Zakelijke donatie

U kunt een donatie volledig aftrekken van uw winst, als het een zakelijke kostenpost is. De donatie moet dan in ieder geval een positieve, nuttige bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de situatie als u doneert in de vorm van reclameruimte, ons sponsort of doneert in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar als u in datzelfde jaar een fiscaal verlies lijdt (het verlies wordt dan vergroot).

Zakelijke donaties in natura

Wanneer u liever middelen (bijvoorbeeld in de vorm van uren) doneert, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Ook hiervoor geldt dat u (onder voorwaarden) fiscaal aantrekkelijk kan doneren aan de stichting. De waarde van de donatie zal dan samen met u afgestemd worden en zal schriftelijk worden vastgelegd, zodat u deze uitgave kan verantwoorden naar uw accountant.

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting

Niet-zakelijke donatie (gift)

Een niet-zakelijke donatie is een donatie uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief). Of een donatie die zó hoog is, dat dit niet alleen is ter promotie van de goede naam van uw organisatie.

Het is fiscaal aantrekkelijk om als bedrijf te doneren aan Stichting Bouwers van kennis. Het totaal aan aftrekbare giften bedraagt 50% van uw fiscale winst, met een maximum van € 100.000. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Bij een verlies is de gift dus fiscaal niet aftrekbaar.

Doet u een gift in de vorm van contant geld? Deze gift valt niet langer onder de aftrekbare giften en is dus niet meer aftrekbaar.

Ondernemers voor de inkomstenbelasting

Niet-zakelijke donatie (gift)

Voor een onderneming of ondernemer die onder de inkomstenbelasting valt, is het helaas niet mogelijk om een niet-zakelijke donatie af te trekken van uw winst. In dit geval is er wel een giftenaftrek (onder voorwaarden) mogelijk in privé. De hoogte van aftrek hangt af van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de maximering die voor u geldt. Voor meer informatie, zie het kopje particulieren.

Particulieren

Als particulier heeft u 2 mogelijkheden om een gift te doen aan Stichting Bouwers van Kennis. Middels onderstaande willen wij u informeren over de mogelijkheden.

De periodieke gift

Wanneer is er sprake van een periodieke gift?

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
  • U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere termijnen betaalt.
  • U betaalt het bedrag voor minimaal 5 jaar aaneensluitend.
  • U heeft de periodieke gift vastgelegd, via de notaris of middels een schriftelijke overeenkomst met Stichting Bouwers van Kennis.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
     

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

De reguliere gift

Bij een reguliere gift mag u zelf bepalen hoeveel u geeft en wanneer u dit geeft. Om deze reguliere gift aan Stichting Bouwers van Kennis te kunnen aftrekken van uw belastingen, gelden er wel aanvullende regels en beperkingen.
Om de reguliere gift te kunnen aftrekken, moet u rekening houden met een drempel en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.
Doet u een gift in de vorm van contant geld? Deze gift valt niet langer onder de aftrekbare giften en is dus niet meer aftrekbaar.
Een periodieke gift is niet beperkt in de aftrekmogelijkheden, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.  Het is dus mogelijk fiscaal interessanter voor u om een periodieke gift te doen!
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de laatste informatie zie altijd de website van de belastingdienst voor uw persoonlijke situatie.