Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Gratis VCA-cursus voor studenten

Gratis VCA-cursus voor studenten

Vanaf half februari 2021 hebben alle derde- en vierdejaars studenten civiele techniek aan Zuyd Hogeschool in Heerlen de mogelijkheid kosteloos een VCA-cursus te volgen via Stichting Consul. Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met trainingsinstituut Acaleph. Doel is om studenten bewust te maken van de regels over veilig werken en zo het aantal ongelukken in de sector terug te brengen. In 2019 was maar liefst 4,5 % van het personeel in de bouwnijverheid betrokken bij een arbeidsongeval, blijkt uit cijfers van het CBS en TNO.

In totaal vonder er in 2019 meer dan 93.000 arbeidsongevallen plaats, met als gevolg dat een werknemer ten minste vier dagen niet kon werken, zo heeft het CBS becijferd. Een van de oorzaken is dat op veel beroepsopleidingen een VCA-cursus niet langer in het lesprogramma is opgenomen. Vooral jongeren zijn daardoor minder bekend met de regels over veilig werken. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor de gratis VCA-cursussen voor studenten.

"Met bewustwording over de veiligheid op de bouwplaats kun je wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen" aldus Guido Batens, voorzitter van Stichting Consul. "Maar op veel beroepsopleidingen maakt een VCA-cursus niet langer deel uit van het lesprogramma. Terwijl je vaak wél een VCA-certificaat nodig hebt om op stage te kunnen gaan of om een bouwplaats te kunnen bezoeken. Als Stichting Consul vinden wij het voor de veiligheid van de bouwsector van cruciaal belang dat studenten in het bezit zijn van een VCA-diploma. Daarom hebben wij dit initiatief genomen."

"Veiligheid begint bij bewustwording, en dat begint bij kennis over de risico's. Daarom is het behalen van het VCA-certificaat voordat je de bouw op gaat een goede eerste stap in de richting van een veiligere bouw." De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA wordt verzorgd door Acalaph en is bestemd voor alle derde- en vierdejaars studenten civiele techniek aan Hogeschool Zuyd.

Op zoek naar partners

Stichting Consul wil studenten van andere instellingen en studierichtingen dezelfde kans bieden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe partners en donateurs. Elke gedoneerde euro komt goed terecht. Bovendien heeft Stichting Consul de ANBI-status, waardoor doneren fiscaal aantrekkelijk is. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.